Bielskie Centrum Kultury

We wrześniu 2017 rozpoczęto inwestycję polegającą na:  Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury
Obiekt : Bielskie Centrum Kultury
Przedmiot Umowy obejmuje  wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę, nadbudowę i przebudowę BCK, w szczególności wykonanie robót budowlanych ( w tym konstrukcyjnych), instalacji wod.-kan, hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, systemu nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, wyposażenia mechanicznego sceny oraz instalacji mgły wodnej. 
Inwestor: Bielskie Centrum Kultury
Termin wykonania całej inwestycji planuje się na: Luty 2019 r.

  • Data dodania: 09.10.2017
Zobacz nas na mapie