Adaptacja obiektu Domu Opieki Społecznej w Kobiórze

Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej”
Zakres prac:
- roboty rozbiórkowe , ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne, instalacyjne
- mała architektura, zagospodarowanie terenu, nawierzchnie utwardzone
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Inwestor: Gmina Miasta Tychy

Poprzedni projekt Następny projekt

Galeria produktu

Zobacz nas na mapie