Przedszkole Lędziny nr 1

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowy części budynku Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Lędzinach przy ul. Stadionowej.

Inwestor:
Urząd Miasta Lędziny
Termin realizacji: lipiec 2013 – lipiec 2014

Poprzedni projekt Następny projekt

Galeria produktu

Zobacz nas na mapie