RCKiK Katowice

Remont i aranżacja wnętrz I i II piętra budynku „D” RCKiK w Katowicach wraz z zabezpieczeniem p.poż klatek schodowych.

Inwestor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Termin realizacji: lipiec 2016 -  styczeń 2017

Poprzedni projekt

Galeria produktu

Zobacz nas na mapie