Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

W dniu 2 maja, podpisano w Starostwie Powiatowym w Bieruniu umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Roboty budowlane będą polegać na: przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku maszyny wyciągowej z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu, budową miejsc parkingowych.

  • Data dodania: 11.05.2018
Zobacz nas na mapie