Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Zadanie inwestycyjne pn.:  „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT”

ponadto na obiekcie WSS Megrez Firma Mazur wykonała w ostatnim okresie nw. zadania:
• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie przebudowy i remontu wraz z wyposażeniem technicznym oddziału Ginekologiczno – Położniczego ( odcinek III Ginekologia oraz odcinek IV Położnictwo, Trakt Porodowy, Oddział Neonatologiczny) zlokalizowanego na IV piętrze Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Tychach”

• „Wymiana kanałów wentylacyjnych z azbestu wraz z robotami odtworzeniowymi branży budowlanej i instalacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach”

• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na rzecz walki z COVID-19”

Poprzedni projekt Następny projekt

Galeria produktu

Zobacz nas na mapie